FOTOKONKURSS "LINNAMÜÜRI HELINAD"
"Kodulinna Maja"(TNK Kodulinn) korraldab alates 2013.aastast septembrikuu esimesel laupäeval ettevõtmist nimetusega "Helisev linnamüür" mille jooksul on muusikalised etteasted , tantsuseaded ja ajalugu tutvustavad esinemised igas Tallinna vanalinna ümbritseva linnamüüri tornis ja väravas.Kavandame täiendavalt korraldada ka fotokonkursi nimetusega "LINNAMÜÜRI HELINAD".
Ootame fotosid kahte gruppi. Esimese jaoks on võimalik pilte teha 3.septembril 2016 ja 2.septembril 2017. Neil päevil toimuvad "Helisevad linnamüürid IV ja V".
Teise gruppi ootame fotosid, millede autorid lahendavad teemat oma mõtete ja fantaasiaga.
Paberkandjal esitatud fotod peavad olema vähemalt A4 formaadis, digitaalse kujul esitatud fotode suurus peaks tagama samasuure või suurema väljatrüki.
Konkursifotod tuleb tuua või saata Kodulinna Majja (Tallinn, Gümnaasiumi 3) ajavahemikus 10.-30.september 2017.Iga foto taha (juurde) peab olema märgitud autori nimi, vanus, töö pealkiri, seerias ka järjekorranumber, pildi tegemise aeg ja kontaktandmed. NB! Pildi tegemise aeg peab mahtuma ajavahemikku 3.09.2016-2.09.2017 v.a. eelmise kolme "Heliseva linnamüüri" toimumisest tehtud pildid.
Digitaalselt esitatavate piltide esituskord avaldatakse eraldi Kodulinna Maja kodulehel 30.augustil 2017.
Konkursi tulemused tehakse teatavaks 16.oktoobril 2017.
Zürii (koosseis tehakse teatavaks detsembris 2016) hindab mõlemale teemale esitatud fotosid eraldi, seega kujuneb välja KAKS PEAPREEMIAT.
KAKS PREEMIAT HUVITAVA TEEMALAHENDUSE EEST
KAKS PREEMIAT NOORIMALE OSAVÕTJALE
KAKS PREEMIAT VANIMALE OSAVÕTJALE

Eripreemiate arvu ja nimetused otsustab zürii laekunud tööde põhjal.
Esitatud töödest kujundatakse näitus Kuldjala torni alumisele korrusels maist augustini 2018. Näituse käigus võivad külastajad märkida ära oma eelistused ja nii kujuneb välja ka publiku preemia.
Kodulinna Maja koostab 2017.aasta detsembris raamatu "Linnamüüri helinad" ja sinna paigutatakse kõik auhinnatud fotod, lisaks jääb toimetusele õigus kasutada raamatus oma äranägemisel veel fotosid konkreetsete teemade tutvustamiseks.Kõiki raamatus kasutatud fotosid honoreeritakse vastavalt lepingule (eeltingimuseks on sel puhul meie raamatus esmatrükkimise õigus) .
Auhindade hulka kuulub veel osavõtu võimalus mõnel fotokoolitusel, kinkekaart fototehnika ostmiseks jms.
Korraldajad vastutavad konkursile esitatud tööde õiguspärase kasutamise eest, osaleja vastutab enda ja piltide kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et ta on konkursile esitatud tööde autor. Tekkivate vaidluste puhul on korraldajal õigus küsida autorilt võrdluseks kaamera originaalfaili.

KODULINNA MAJA (TNK Kodulinn)
Gümnaasiumi 3, Tallinn
tel. 5079565
kodu.linn@mail.ee

 

Trüki otsingusse