ALLA SÕIT

SEE OLI UHKE NUMBER,
MÄEST ALLA SÕITIS ALLA,
KUID KELK LÄKS ÄKKI ÜMBER
JA TA JÄI KELGU ALLA.

"KÜLL ON TORE OLEMINE,
LUMINE JA ALUMINE!"
HÜÜDIS ALLA JA LÄKS ÜLES.
ÜLES LÄKS JA SÕITIS ALLA.