ETV noortesaadete algatusel tekkis Eestimaa ellu 24. okt. 1975 nähtus nimega “Kodulinn”.

Kümneid, sadu ja tuhandeid koolipoisse ja tüdrukuid tuli pühapäeviti vanalinna, et siin mõned tunnid jõukohast tööd teha, vanalinna imesid uurida, oma lehte toimetada, kohtumisi, ekskursioone jpm. korraldada, üksteist ja iseennast paremini tundma õppida.

Mingit kindlat pesapaika polnud, kokku saadi õuedes, pööningutel, trepikodades, parkides. Toonastest tavalistest õpilastest on tänaseks saanud peaministreid, ministreid, diplomaate, ajakirjanikke, kunstnikke, arste, insenere, keemikuid ja arheolooge, pangandustegelasi, igat masti toredaid inimesi. Mõned sulid ka. Kuidas muidu.

 


16.augustil 1986 moodustati ametlikult Tallinna Noorte Klubi Kodulinn. Aeg oli edasi läinud ja ei olnud enam võimalik nimetada ennast lihtsalt LIIKUMISEKS, sest valmimas oli oma maja. Mõtted tema ümber hakkasid keerlema aastal 1982, aasta hiljem läks lahti ehitustöö selleks ajaks juba peaaegu kokku kukkunud majakese kallal, mis ilmselt kunagi oli Püha Mihkli kloostri abihoone, hiljem Tallinna Limonaadivabriku osakond.

 

 

 

 

 

 


Algselt uskumatuna näiv ettevõtmine jõudis 1986.a. lõpuks niikaugele, et 2.nov. 1986.a. avati pidulikult maapealne osa ja kuu aega hiljem ka suur saal Tornide väljaku all. Tegevus Kodulinna Majas on aegade jooksul palju muutunud. Sajapealised noortekarjad ei torma enam pühapäeviti ühest vanalinna otsast teise labidad ja rehad käes. Igale poole enam ei pääsegi ja elu oma muutustega on muutnud ka Kodulinna tegemisi.